Inleiding

Wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de openbare weg, zijn alle woningen verplicht langsheen dit traject hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein. Dit is vaak geen eenvoudige opdracht in bestaande gebouwen, toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding op privaat terrein. Aangezien de werken nadien zullen worden gekeurd, moeten deze vakkundig worden uitgevoerd. Particulieren krijgen van de aangestelde afkoppelingsadviseur een plan van wat er moet gebeuren, maar dikwijls ontbreekt de tijd en de kennis om deze werken correct te realiseren. Vanuit de gemeentebesturen, rioolbeheerders, maar ook afkoppelingsadviseurs rijst de vraag naar goed opgeleide vakkundige uitvoerders voor deze specifieke werkzaamheden, met groot potentieel naar de toekomst.

Programma

 • inleiding
  • wat is afkoppelen, wat is scheiden
  • wat zijn de verplichtingen
  • wat wordt er verwacht van een afkoppelingsaannemer
  • beschikbare info
 • het verloop van een afkoppelingsproject
  • welke partijen zijn betrokken
  • wat zijn relaties tussen de partijen
  • wie is verantwoordelijk voor wat
  • controle na oplevering der werken
 • methodiek
  • welk materieel dient er beschikbaar te zijn
  • over welke competenties dienen de uitvoerders te beschikken
  • ethiek
  • uitvoeringsmethoden
 • gestructureerde aanpak
  • informatie naar de eigenaar
  • plaatsbeschrijving
  • aanpassingen tijdens de werken
  • hoe omgaan met meerprijzen
  • controle plan vóór aanvang
  • maximale aansluitdiepte
  • bestaande toestand – ontworpen toestand – as-built
  • as-built-plan, as-built-dossier
  • nacalculatie
  • facturatie
 • materialenleer
 • ontluchting/beluchting
 • het opsporen van fouten bij aansluiting van een leidingstelsel
 • toelichting technieken
 • gevolgen van keuring voor de aannemer – zelfcontrole
 • voorbeelden uit de praktijk – bespreking

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 253 € 342

 

Afkoppelingsaannemer

Geen evenementen