Sinds 2014 bestaat er een sluitend regelgevend kader voor toepassing, buffering en infiltratie van regenwater. Het past ook in het grote kader van het integraal waterbeleid opgelegd door de overheden. Dit impliceert heel wat specifieke werken bij het plaatsen van dergelijke systemen, zowel binnen als buiten het gebouw. In deze opleiding leer je hoe een goed en efficiënt regenwatersysteem te plaatsen, evenals het plaatsen van infiltratieleidingen.


Programma

  • regelgevend kader
  • het rationeel watergebruik in de bebouwde omgeving
  • regenwatergebruik en toepassingen van regenwater
  • water hergebruik , bufferen, infiltreren, systemen en oplossingen
  • infiltratie mogelijkheden en werking
  • leidingnet, plaatsing van ondergrondse leidingen
  • infiltratie net met buffering
  • leidingnet binnenshuis
  • foutopsporing
  • case renovatie

De nadruk ligt op het plaatsen van een goed systeem dat uiteindelijk proper water aflevert aan de gebruikers.


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 128               € 173    


Mogelijke tussenkomsten