Inleiding

Buitengevelisolatie en de bepleisteringen en harde bekledingen op isolatie (External Thermal Insulation Composite Systems, afgekort als ETICS) hebben de laatste jaren een opmerkelijke groei en een sterke ontwikkeling gekend. Dit succes is grotendeels toe te schrijven aan de verstrenging van de regelgeving voor de energieprestaties van gebouwen, maar ook het esthetische aspect van de gevels speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer de isolatiedikten evolueren, moeten de isolatiematerialen zelf ook steeds performanter worden. Leer hierover meer in deze bijzonder interessante opleiding. De uiteenzettingen worden uitvoerig geïllustreerd aan de hand van praktijkgevallen. Aan het einde van de opleiding worden de eisen met betrekking tot de uitgevoerde werken (toleranties en uitzicht) herhaald en worden er onderhoudstips en een samenvatting van de meest voorkomende schadebeelden gegeven.

Programma

  • de systeemcomponenten
  • de mogelijke ondergronden
  • het ontwerp
  • de uitvoering van de details
  • de punten die bijzondere aandacht verdienen tijdens de uitvoering.

De uiteenzettingen worden uitvoerig geïllustreerd aan de hand van praktijkgevallen. Aan het einde van de opleiding worden de eisen met betrekking tot de uitgevoerde  werken (toleranties en uitzicht) herhaald en worden er onderhoudstips en een samenvatting van de meest voorkomende schadebeelden gegeven.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 128 € 173