De energietransitie is het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem, met een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Energie zal in de toekomst steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Nieuwe technologieën laten toe om energiediensten digitaal aan te sturen en slim aan elkaar te koppelen.

Ook als bedrijf zal je meer en meer te maken krijgen met het verbannen van koolstofrijke energiebronnen. Hoe kan je hier meer omgaan en hoe bereidt je u als bedrijf voor op deze verandering? 


Programma

  • hoe mijn digitale elektriciteitsmeter slim maken.
  • zijn batterijen iets voor mijn bedrijf?
  • wat met het capaciteitstarief?
  • hoe ga ik om met elektrische voertuigen voor personeelsleden?
  • welke voordelen heeft energiemonitoring?

Energietransitie 4.0 - hoe aanpassen aan de elektrische toekomst

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.