Inleiding

De energietransitie is het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem, met een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Energie zal in de toekomst steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Nieuwe technologieën laten toe om energiediensten digitaal aan te sturen en slim aan elkaar te koppelen.
 
Ook als bedrijf zal je meer en meer te maken krijgen met het verbannen van koolstofrijke energiebronnen. Hoe kan je hier meer omgaan en hoe bereidt je u als bedrijf voor op deze verandering? 

Programma

  • hoe mijn digitale elektriciteitsmeter slim maken.
  • zijn batterijen iets voor mijn bedrijf?
  • wat met het capaciteitstarief?
  • hoe ga ik om met elektrische voertuigen voor personeelsleden?
  • welke voordelen heeft energiemonitoring?

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 150 € 203

 

Energietransitie 4.0 - hoe aanpassen aan de elektrische toekomst

10 mei 22 | 8u30 - 12u30 - te Online OVL meteen inschrijven