Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Een nieuwe WTCB Technische Voorlichting, TV 258 ‘basisventilatiesystemen voor woongebouwen’ en een rekentool helpen de installateur hierbij. In deze training zullen beiden verduidelijkt worden. Een praktische oefening vormt de rode draad doorheen de opleiding.

Tijdens deze opleiding dienen de deelnemers een eigen laptop mee te nemen, er wordt gevraagd om vooraf de rekentool te downloaden en te installeren op hun laptop. Deze tool is beschikbaar via www.wtcb.be of www.optivent.be.


Programma

Sessie 1

 • basisprincipes en systemen
 • minimaal geëiste debieten, ontwerpdebieten
 • regelstrategie
 • karakteristieke curve van een netwerk, karakteristieke ventilatorcurve
 • positie van de luchtopeningen in de gebouwenschil, plaats van de ventilatiegroep en van de ventielen in de ruimten
 • isolatie van de kanalen

Op het einde van de eerste avond worden de basisfunctionaliteiten voor dimensionering van de rekentool toegelicht. Zo bouwt u ervaring op met de rekentool.


Sessie 2

 • tracé van het netwerk, natuurlijk evenwicht
 • drukverliezen en dimensionering
 • afstelling van de debieten
 • meting van de debieten
 • onderhoud

De correcte installatie van een ventilatiesysteem

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.