Inleiding

Om de brandweerstand van een wand of vloer te garanderen, is het van essentieel belang dat alle doorvoeringen (kabelgoten, elektrische kabels, leidingen voor fluïda, schakelaars, stopcontacten) die erin aanwezig  zijn, correct worden afgedicht. Als de wand of vloer brandwerend moet zijn, dan geldt dit ook voor de doorvoeringen.

Het volgen van deze cursus is één van de voorwaarden om erkend te kunnen worden als gecertificeerd plaatser van brandwerende doorvoeringen.

De certificatie is niet wettelijk verplicht maar kan wel expliciet geëist worden door de opdrachtgever/bouwheer (bv. via het advies van de lokale brandweerdienst).

Het volgen van de 4 sessies is noodzakelijk om een certificaat te verkrijgen. Vrijstelling voor de eerste 2 sessies kan bekomen worden indien je al beschikt over een certificaat van plaatser brandwerende deuren. Na de opleiding volgt een theoretisch examen.

Programma

 • Reglementering: basisnormen
  • Definities in verband met doorvoeringen
  • Voorschriften in verband met brandwerendheid
 • Types doorvoeringen
  • Types door te voeren elementen
  • Types brandwerende voorzieningen
 • Classificatierapport Europese technische beoordeling (ETB/ETA)
  • Classificatierapport
  • Europese technische beoordeling ETB voor afdichtingen van doorvoeringen (European Technical Assessment ETA)
 • beproevingen en classificaties van brandwerende afdichtingen van doorvoeringen
  • De proef ter bepaling van de brandwerendheid
  • De klassering van brandwerende afdichtingen van doorvoeringen.
  • Het toepassingsdomein van een proefresultaat
  • Invloed van varianten op de brandweerstand
   • De oriëntatie van het element waardoor de doorvoering is aangebracht
   • De wand of muur
   • De doorgevoerde leidingen
   • De ophanging van de leidingen
   • Afmetingen van de afdichting en afstanden

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 311 € 420

 

Brandwerende doorvoeringen

Geen evenementen