In België is er een brandreglementering. Deze eisen zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit ‘basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing’ en hebben de laatste tijd een aantal grondige wijzigingen ondergaan als gevolg van de Europese harmonisering. Bij de basisprincipes wordt er stilgestaan bij de reactie bij brand, externe brand en brandweerstand. Verder worden de verzwakkingen in verschillende soorten brandwerende
wanden overlopen. De brandvoortplanting via gevels en industriële gebouwen wordt uitvoerig besproken.


Programma

  • Na een kort overzicht van de huidige reglementaire context zal er tijdens de opleiding ingegaan worden op de belangrijkste theoretische concepten, zoals de brandreactie en de brandweerstand, en zullen de nieuwe Europese klassen, die de oude Belgische vervangen, in detail besproken worden. Daarnaast zullen de nieuwe geldende eisen voor de verschillende bouwelementen (muren, vloeren, platte daken, groendaken, bekleding van plafonds, vloeren en wanden, bebordingen…) voorgesteld en verduidelijkt worden aan de hand van conforme voorbeeldoplossingen.
  • In het tweede deel van de opleiding zullen de volgende drie aspecten aan bod komen:
    • De doorboring van brandwerende bouwelementen door leidingen, HVACkanalen, rookafvoerkanalen, elektrische kabels, deuren en andere elementen die de prestaties ervan in het gedrang zouden kunnen brengen. Hierbij zal nader ingegaan worden op een aantal courante pathologieën op de bouwplaatsen en zal er een overzicht gegeven worden van de te respecteren eisen en de punten waaraan men aandacht dient te besteden om te komen tot een conforme uitvoering.
    • Het risico op brandoverslag via de gevel. Hierbij zal nader ingegaan worden op de nieuwe eisen die van kracht geworden zijn voor enkelwandige en dubbele gevels. Er zullen een aantal voorbeelden van goede uitvoeringen gegeven worden.
    • De brandveiligheidsvoorschriften voor industriële gebouwen die opgenomen zijn in bijlage 6 van het Koninklijk Besluit. Hierbij zal nader ingegaan worden op de belangrijkste eisen evenals op de regels voor het goede ontwerp en de goede uitvoering, met bijzondere aandacht voor de compartimenteringswanden.

Voor elk van deze aspecten zullen er voorbeelden van goede en minder goede oplossingen aangereikt worden.

Brandbeveiliging van gebouwen

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.