Tijdens deze opleiding zal de inhoud van de Technische Voorlichting 231 ‘Herstelling en bescherming van beton (gebouwen en burgerlijke bouwkunde)’ toegelicht worden. Ook de certificatie van betonherstellers komt aan bod. In deze opleiding worden geen standaardantwoorden meegegeven. Wel wordt een kader aangereikt en een algemeen beeld geschetst om beter te kunnen interpreteren.

Teneinde tot een duurzame betonherstelling te komen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van:

  • de verschillende mogelijke schadeoorzaken
  • de manieren om deze schadeoorzaken te herkennen en van elkaar te onderscheiden
  • de te volgen werkwijze om die te verhelpen


Programma

  • technologie van beton en mogelijke schadeoorzaken
  • diagnose, inspectietechnieken
  • oplossingen en behandelingsmethoden: voor- en nadelen, beperkingen, normen…
  • tijdens de opleiding zal zoveel mogelijk ingespeeld worden op de bij inschrijving geformuleerde vragen van de cursisten


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 170               € 230    


Mogelijke tussenkomsten

                    

Betonrenovatie

17 + 24 jun 22 | 09u00 - 12u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
17 + 24 jun 22 | 09u00 - 12u00 - te Online WVL meteen inschrijven