Inleiding

De focus van de opleiding ligt op de omgang met en communicatie over bemalingen op het grondgebied. De bedoeling is een draaiboek aan te bieden “waarop moeten wij letten om deze dossiers te behandelen” naar analogie met andere milieu- en vergunningenthema’s die de betrokken gemeentelijke/ stedelijke diensten dagelijks behandelen.

Programma

  • Korte inleiding: bemalingen tot 2020
  • Huidige status: wetgeving, informatiebronnen
  • Transitie: Blue Deal, Werfwater, …
  • Hoe gaan we praktisch om met deze toolbox?
  • Besluit en mogelijkheid tot stellen van vragen

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 215 € 165

 

   www.bvbb.be

 

Bemalen voor steden en gemeenten

Geen evenementen