Het eerste deel van deze cursus zal gewijd worden aan de afvoer van hemelwater (op platte en hellende daken). Zo zal er niet alleen gekeken worden naar het ontwerp en de dimensionering van installaties met vrije uitstroming, maar zal er ook aandacht besteed worden aan het werkingsprincipe en de aanbevelingen voor afvoersystemen

in onderdruk. De theoretische principes zullen verduidelijkt worden aan de hand van praktische voorbeelden.
 
Tijdens het tweede deel van de opleiding zal de aandacht dan weer toegespitst worden op de  afvalwaterafvoerinstallaties. Bij wijze van inleiding zullen aan de hand van korte video’s een aantal basisbegrippen uit de hydraulica geïllustreerd worden. Vervolgens zullen het ontwerp en de dimensionering van de installatie aan bod komen en dit met behulp van voorbeelden en praktische oefeningen.


Programma

De eerste sessie van deze cursus zal gewijd worden aan de afvoer van hemelwater (op platte en hellende daken). Zo zal er niet alleen gekeken worden naar het ontwerp en de dimensionering van installaties met vrije uitstroming, maar zal er ook aandacht besteed worden aan het werkingsprincipe en de aanbevelingen voor afvoersystemen in onderdruk. De belangrijkste onderdelen zullen besproken worden (hanggoten, dakgoten, dakkolken, regenpijpen, collectoren ...) en er wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Moet er in alle gevallen een veiligheidsoverloop voorzien worden en, zo ja, hoe en waar moet deze dan gedimensioneerd en geplaatst worden?’ De theoretische principes zullen verduidelijkt worden aan de hand van praktische voorbeelden.

Tijdens de tweede sessie van deze cursus zal de aandacht dan weer toegespitst worden op de afvalwaterafvoerinstallaties. Bij wijze van inleiding zullen aan de hand van korte video’s een aantal basisbegrippen uit de hydraulica geïllustreerd worden. Denken we hierbij maar even aan de invloed van de helling en de bochtstukken op de waterstroming in een leiding, het risico op terugstroming, de noodzaak om de installatie te verluchten enzovoorts. Vervolgens zullen het ontwerp en de dimensionering van de installatie aan bod komen en dit, met behulp van voorbeelden en praktische oefeningen.


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 128               € 173    


Mogelijke tussenkomsten

                    

Afvoer van hemel- en afvalwater

27 jan 22 | 09u00 - 16u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Dit is een hybride opleiding (= keuze om online of fysiek te volgen). Klik hier om in te schrijven voor de online sessie.