Tijdens deze vervolmakingscursus leer je ook berekeningen maken rond het materiaal (beton e.a.) dat nodig is voor de uitvoering van de plannen. Daarnaast komen de wapeningsplannen en wapeningsstaten uitgebreid aan bod. Deze opleiding richt zich naar werfleiders, werfbedienden en ploegbazen in de woning- en industriebouw die zich willen verdiepen in de materie planlezen.
Het is ten stelligste aangewezen dat je op z’n minst de basis kent van het planlezen of dat je de opleiding “Planlezen: initiatie” hebt gevolgd of dat je door ervaring de nodige kennis hebt opgelopen.


Programma

  • bij de gevorderden zal naast het lezen van de plannen, stilgestaan worden bij het maken van berekeningen rond materiaal (beton e.a.), nodig voor de uitvoering van de plannen. Daarnaast komen de wapeningsplannen en wapeningsstaten uitgebreid aan bod
  • er wordt gebruikt gemaakt van moeilijkere constructies

Planlezen: vervolmaking

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.