Iedereen die grondwerken wenst uit te voeren (zowel particulieren, bedrijven als overheden), dient rekening te houden met de wettelijke bepalingen inzake grondverzet. Het hoofdstuk XIII van het Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering) is sinds enige tijd van kracht. Dit hoofdstuk legt vast hoe met uitgegraven bodem moet worden omgegaan, vanaf de plaats van uitgraving over het transport tot en met de eindbestemming van de bodem, en aan welke voorwaarden de uitgegraven bodem moet voldoen voor hergebruik. In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van je projecten en de dagelijkse praktijk op de werf. Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.


Programma

De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel  wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
  • gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
  • voorziene wijzigingen VLAREBO 2018


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 109               € 147    


Mogelijke tussenkomsten

                    

Grondverzet: uitgegraven bodem

30 nov 21 | 18u00 -21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
30 nov 21 | 18u00 -21u00 - te Online OVL meteen inschrijven
17 jan 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven
08 feb 22 | 09u00 - 12u00 - te Brugge meteen inschrijven
25 feb 22 | 09u00 - 12u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven
22 mrt 22 | 18u00 -21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
22 mrt 22 | 18u00 -21u00 - te Online WVL meteen inschrijven
12 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven
07 jun 22 | 09u00 - 12u00 - te Brugge meteen inschrijven