In de loop van 2022 is de invoering voorzien van het verplichte asbestinventarisattest bij verkoop voor constructies ouder dan 2001. Enkel gecertificeerde 'asbestdeskundigen inventarisatie' (CAI) zullen een geldig asbestinventarisattest kunnen opmaken volgens het standaard inspectieprotocol van OVAM. Door OVAM erkende certificatie - instellingen zullen kandidaat asbestdeskundigen de verplichte opleiding aanbieden, examineren en opvolgen via audits. 

Kandidaat asbestdeskundigen moeten dus vooraleer ze starten met de verplichte opleiding over een goede basiskennis asbest beschikken. Om deze basiskennis te verkrijgen kan je deze vrijwillige vooropleiding asbestinventariseerder volgen die verder gaat dan de huidige opleidingen omtrent asbest. De inhoud van deze opleiding beantwoordt aan de leidraad die werd opgesteld door OVAM. 


Programma

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk.

  • Sessie 1: wetgeving, asbestherkenning en gezondheidsrisico’s
  • Sessie 2: inventarisatie- en staalnametechnieken. Overzicht van de verschillende soorten inventarissen
  • Sessie 3: risicoanalyse, beheersprogramma en verwijderingstechnieken


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 494               € 667    


Mogelijke tussenkomsten