Inleiding

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels die voor 2001 op grote schaal gebruikt werden. Asbest werd in verschillende vormen en toepassingen gebruikt en is niet altijd makkelijk te herkennen. Vandaag zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s van asbest en in de Codex over het welzijn op het werk (boek VI, titel 3) zijn dan ook diverse verplichtingen opgelegd, o.a. ook wat de verwijdering van asbesthoudende materialen betreft.

Asbesthoudende materialen die niet via de zogenaamde ‘eenvoudige handelingen’ kunnen verwijderd worden, mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar verwijderd worden. De voorwaarden en de na te leven procedures om erkend asbestverwijderaar te worden zijn beschreven in de Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 4. Eén van de voorwaarden is dat de werknemers deze opleiding ‘asbestverwijdering’ van 32 uren moeten volgen. Daarna volgt een verplichte jaarlijkse bijscholing van 8 uur.

Programma

Dag 1

 • wat is asbest - asbest toepassingen
 • inventarisatie, beheersplan en verwijderingstechnieken
 • algemene maatregelen bij blootstelling aan asbest
 • PBM's
 • sporadische blootstelling aan asbest
 • herstel- of onderhoudswerkzaamheden
 • sloop- en verwijderingswerken

Dag 2

 • Praktijk
  • opstelling hermetische zone met hout
  • opstelling hermetische zone met standaard PVC structuur
  • opstelling couveusezak-methode

Dag 3

 • wetgeving
 • algemene toelichting CODEX verbodsbepalingen
 • gezondheid
 • EHBO
 • metingen
 • hygiëne en bijkomende risico's
 • noodprocedures
 • afval

Dag 4

 • fitting test volgelaatsmaskers
 • PBM + EHBO
 • rooktest
 • onderdrukinstallatie + controle
 • voorstelling anders noodzakelijk materiaal
 • ontsmettingsprocedures
 • opstellen werkplan - procesbepaling - voorstelling werfregister
 • examen + verbetering + administratieve formaliteiten

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 825 € 1.114

 

 

Asbestverwijdering 32 uur (losse asbest)

Geen evenementen