Inleiding

De opleiding is bedoeld voor bedrijven die hun medewerkers wensen te vormen voor het uitvoeren van een asbestinventaris. Inleidend worden de deelnemers geïnformeerd omtrent de toepassingen van asbest en de redenen van gebruik. Vervolgens worden de verschillende stappen van asbestinventarisatie en de wijze van rapportering aangeleerd. Tenslotte wordt er stilgestaan bij het aspect aansprakelijkheid.

Opgelet: Deze opleiding dient niet om in de toekomst een asbestinventaris bij verkoop van een gebouw op te maken.De kennis uit deze opleiding kan nu wel gebruikt worden voor de opmaak van een asbestinventaris i.k.v. Codex Welzijn, nl. voor een werkgever die werknemers tewerk stelt in gebouw.

Programma

 • wat is asbest
  • soorten
  • eigenschappen
 • welke materialen kunnen asbest bevatten
  • losgebonden toepassingen
  • hechtgebonden toepassingen
 • wat zijn typische voorbeelden van asbestgebruik
  • woningen
  • industriële gebouwen/installaties
 • wat zijn de risico’s van asbest
  • risicofactoren
  • ziekten
  • cijfers van Fonds van Beroepsziekten
 • uit wat bestaat een asbestinventaris
  • inventaris
  • risicoanalyse
  • beheersprogramma
 • hoe een asbestinventaris aanpakken
  • voorbereiding
  • uitvoeren van inspectie
  • nemen van stalen
  • rapportering
 • wat is een destructieve asbestinventaris
  • inhoud
  • gebruik
 • wat zijn mijn verantwoordelijkheden bij uitvoering asbestinventaris
  • intern
  • extern / derden

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 195 € 263

 

  

Asbestherkenning en asbestinventarisatie

Geen evenementen