Deze opleiding komt tegemoet aan de concrete behoefte bij projectmanagement om inzicht te bekomen omtrent het aspect ‘asbest’ bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Er wordt stilgestaan bij de soorten en eigenschappen van asbest, het wettelijk kader, de saneringstechnieken, de opvolging werkzaamheden en de tussenkomende partijen.


Programma

 • asbest - soorten en eigenschappen
 • gebruik van asbest in materialen - gebonden en niet-gebonden toepassingen
 • wettelijk kader - arbeidsveiligheid en milieu
  • asbestinventarisatie
  • sloopinventaris
  • milieuvergunningsplicht
  • afvalbehandeling
 • saneringstechnieken
  • eenvoudige handelingen
  • couveusezakmethode
  • hermetische zone
 • opvolging werkzaamheden
  • werkplan
  • rooktest
  • controlemetingen
  • vrijgave
 • tussenkomende partijen
  • erkende asbestverwijderaars
  • erkende laboratoria
  • inspectie TWW


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 152               € 206    


Mogelijke tussenkomsten

                    

Asbest voor werkvoorbereiders en werfleiders

17 feb 22 | 08u30 - 16u30 - te Kortrijk meteen inschrijven
17 feb 22 | 08u30 - 16u30 - te Online WVL meteen inschrijven