Deze opleiding beantwoordt aan de vereisten voor werken in hermetische zone of met de couveusezak zoals beschreven in de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI. - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia - Titel 3 - Asbest. Om deze werken voor een erkende aannemer asbestverwijdering te mogen uitvoeren, dient men een basisopleiding (32u) te volgen en jaarlijks een herhalingsopleiding/bijscholing. Deze jaarlijkse bijscholing is opgesplitst in een opleiding voor arbeiders en een opleiding voor werfleiders. 


Programma

De inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald in Codex over het welzijn op het werk - Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia Titel 4.– Erkenning van asbestverwijderaars en omvat voornamelijk een herhaling en van de belangrijkste onderdelen. In deze opleiding ligt de focus op de handelingen en taken van de werfleiders:
  • Melding van de werken
  • Aërolisch rekenblad
  • Noodsituaties
  • Interpreteren van de resultaten van de luchtmetingen
  • Face-fit-test


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 280               € 378    


Mogelijke tussenkomsten

                    

Asbest voor erkende asbestverwijderaars - herhaling werfleiders