Inleiding

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.3-37 van de Codex moet de werkgever de werknemers die worden blootgesteld aan asbest informeren/opleiden omtrent de risico’s aan asbest en de te nemen preventiemaatregelen. Deze opleiding wordt jaarlijks verstrekt. 

Programma

 • Soorten en eigenschappen van asbest;
  – Gezondheidsrisico’s van asbest bij kleine blootstellingen en impact van roken;
  – Gezondheidstoezicht en blootstellingsregister;
  – Concept van labo-filters en verantwoordelijkheid technicus/uitvoerder;
  – Werkvoorbereiding en noodzakelijke arbeidsmiddelen;
  – Gebruik van PBM;
  – Uitvoering van de interventie;
  – Nazorg van de werkplek;
  – Verwijdering van afvalstoffen.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 100 € 135

 

Asbest - blootgestelde werknemers

Geen evenementen